Spring til indhold

Har du kroniske smerter?

  • af

Få hjælp til dine kroniske smerter

Kroniske smerter kan godt gå væk igen, men de kan også vare resten af livet. Derfor kan det være en god ide at smertelindre, så du kan opretholde din hverdag med gøremål og sociale aktiviteter. Vi vil alle sammen på et eller andet tidspunkt opleve en eller anden form for smerter, når vi bliver skadet, men modsat de kroniske smerter, så går disse væk igen efter nogle få uger eller måneder, når skaden er helet igen. Nogle smerter bliver desværre kroniske.

I dette tilfælde vil du opleve at smerterne er til stede i mere end et halvt år. Det betyder dog ikke, at de ikke kan behandles. Dine smerter kan enten være til stede hele tiden eller komme igen gang på gang. Oplever du kroniske smerter, så kan det medføre nedsat bevægelighed i et eller flere led og kan forårsage nedsat livskvalitet, tristhed, depression, træthed samt social isolation og ensomhed. Du vil i nogle tilfælde opleve at dine smerter er med til at give en negativ virkning på evnen til at udfører dagligdags- og arbejdsrelaterede opgaver.

En måde at behandle dine kroniske smerter på og komme tilbage til hverdagen er ved at få en behandling med akupunktur. Behandlingen mod dine kroniske smerter sigter mod smertelindring, og den foregår ved, at der stikkes tynde nåle ind under din hud og i dine muskler. Selve behandlingen tager oftest omkring 10-25 minutter og der bruges som regel 6-12 nåle. Når du lider af kroniske smerter, så anbefaler vi dig, at du gentager din behandling løbende, da det giver den bedste effekt.

Akupunktur hos fysioterapeut

Er du kommet dertil, hvor du ikke længere kan holde dine smerter ud, så kan du overveje om akupunktur skal prøves af. Hos en fysioterapeut vil det være uddannede fyrioterapeuter, der såtr for behandlingen. På den måde kan du sikre dig, at det bliver gjort rigtigt og ordentligt.